Hyödyllistä tietoa

Jäin työttömäksi. Mitä teen?

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä, muuten et voi saada työttömyysetuutta. Ilmoittautua voit TE-palveluiden sähköisen asioinnin kautta.

 

Tietoa työllistymisen tueksi

TE-Palveluiden sivuilta löydät laajasti tietoa työllistymisesi tueksi.

Urasuunnittelua, työnhakua ja työllistymistä tuetaan monella eri tavalla.

 

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on korvata kuluja, joita aiheutuu työmatkasta ja asuinpaikan muutosta työpaikan takia. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa silloin, kun vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi. Työsuhde voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Korvauksen maksaa työttömyyskassa tai Kela.

 

Työelämän perustietoa

SAK:n sivuilla kerrotaan hyödyllistä perustietoa työelämästä. Sivuilla on tärkeää tietoa myös uuden työn aloitukseen.

 

Nuoret

Duunikoutsi valmentaa nuorta työelämään – lataa älypuhelimellesi

Duunikoutsi-mobiilisovellus sisältää kaiken, mitä nuoren tarvitsee tietää työelämästä: vinkit työnhakuun, askeleet työnhakuprosessiin, välineet haastatteluun valmistautumiseen, kannustavia testejä, työelämän pelisäännöt ja inspiroivia uratarinoita.

Elämässä eteenpäin – ohjausta alle 30 -vuotiaille

Ohjaamo on paikka, josta nuoret saavat apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Useat Ohjaamot eri puolilla Suomea tarjoavat tietoa ja ohjausta nopeasti ja tarpeiden mukaan. Palvelu on maksutonta.

Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta neuvoo ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, jos heillä on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia. Maksuton palvelu on avoin kaikille.

 

Työkykyongelmat – Osatyökykyisen tueksi

Tie työelämään-verkkopalvelusta löytyy tietoa osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen.

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Kykyviisarin avulla voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Palvelu on Työterveyslaitoksen toteuttama.

Kela – Ammatillinen kuntoutus

Opiskelu

Rakennusalalla tarvitaan laajaa osaamista. Moninaiset työtehtävät tarjoavat mahdollisuuden työtehtävien muutokseen ja uudelleenkouluttautumiseen esim. fyysisen työkyvyn heikentyessä tai jos kaipaat uusia ammatillisia haasteita.

Opintovapaa

Opintovapaalla työntekijä on vapautettu työstään koulutusta tai opiskelua varten. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin. Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa. Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Työntekijällä on oikeus saada opintovapaata enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana, mikäli palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden.

Aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, voit olla oikeutettu täysimääräiseen aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua.

Työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Maksutonta ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, korkeakouluissa tai yksityisissä oppilaitoksissa. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.  Jos et löydä TE-palveluiden tarjonnasta sinulle soveltuvaa koulutusta, voit ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja keskustella mahdollisuudesta koulutukseen yksittäisenä opiskelijapaikkana.

Työttömänä opiskelu

Oppisopimus

Oppisopimuksessa työnantaja kouluttaa työntekijän. Oppisopimuksen ajaksi solmitaan määräaikainen työsopimus. Oppisopimuksessa voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon.

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.

Opintopolku

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja.

Opintopolku.fi-palvelussa voit:

-selailla eri aloja ja tutkintoja, saada tietoa opinnoista, etsiä ajankohtaisia koulutuksia, tutustua valintaperusteisiin, hakea koulutuksiin, katsoa videoita ja lukea tarinoita opiskelijoiden omista kokemuksista.

Tutustu Työtehoseuran koulutuksiin

Apua ura- ja ammatinvalintaan

Millaiset asiat kiinnostavat sinua? Millaista työtä haluat tehdä?

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

ForeAmmatti on digitaalinen apuväline. Se mm. tukee uraohjauksessa, auttaa työnhaussa, kartoittaa osaamisesi jne.

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.

Ammatinvalinta- ja uraohjaus

TE-palveluiden kautta on mahdollista saada ammatinvalinta- ja uraohjausta jos haluat pohtia valintojasi ammattilaisen kanssa.

Uravalmennus

TE-palveluiden tarjoamassa Uravalmennuksessa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.

 

Mielenterveys

Keskusteluapua

Kriisipuhelin päivystää numerossa 09 2525 0111 suomen kielellä 24/7. Oletko vaikeassa elämäntilanteessa tai kokenut järkyttävän tapahtuman? Onko elämäsi juuri muuttunut ja tuntuuko se ylivoimaiselta? Koetko, ettet jaksa enää yksin huolen tai murheen kanssa? Onko sinulla itsetuhoisia ajatuksia? Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti. Apua tarjolla myös ruotsin-, englannin- ja arabian kielillä. Operaattori veloittaa puhelusta soittajan liittymäsopimuksen mukaisen hinnan (pvm/mpm). MIELI ry ei peri asiakkailtaan puhelumaksuja.

Mielenterveysneuvontaa puhelimitse numerossa 0203 91920 arkisin klo 10-15. Valtakunnallisen mielenterveysneuvonnan numeroon voit soittaa, kun tarvitset tukea tai neuvontaa mihin tahansa mielenterveyteen liittyvässä asiassa. Puhelimeen vastaa kokenut Mielenterveyden keskusliiton sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka tietää, millaisia haasteita mielenterveysongelmat voivat tuoda elämään. Palvelun tarjoaa Mielenterveyden keskusliitto. Puhelun hinta: 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

Maksuttomaan vertaistukipuhelimeen vastaa mielenterveydenongelmia itse kokenut ihminen, joka on hetkessä läsnä juuri sinua varten. Se palvelee numerossa 0800 177599 arkisin klo 10-15. Palvelun tarjoaa Mielenterveyden keskusliitto.

Tukea netissä

Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoituksena on auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Keskustelu helpottaa.

Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 12-29 -vuotiaille. Sekasin-chatissä voit keskustella mieltäsi askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Chatissa päivystävät järjestöjen ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset.

Valoa-chat

Oivan harjoitukset kehittävät mielen ja kehon hyvinvoinnin taitoja sekä auttavat kohti itselle tärkeitä asioita elämässä.

Muuta keskusteluapua puhelimitse ja tukea netissä