Tukipalvelut

Jäin työttömäksi. Mitä teen?

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä, muuten et voi saada työttömyysetuutta. Ilmoittautua voit TE-palveluiden sähköisen asioinnin kautta. Lisätietoa työttömäksi ilmoittautumisesta.

 

Tietoa työllistymisen tueksi

TE-Palveluiden sivuilta löydät laajasti tietoa työllistymisesi tueksi.

Urasuunnittelua, työnhakua ja työllistymistä tuetaan monella eri tavalla.

 

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on korvata kuluja, joita aiheutuu työmatkasta ja asuinpaikan muutosta työpaikan takia. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa silloin, kun vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi. Työsuhde voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Korvauksen maksaa työttömyyskassa tai Kela.

SAK – Työelämän perustieto

Näillä sivuilla kerrotaan perusasioita työelämästä. Sivuilla on tärkeää tietoa myös uuden työn aloitukseen.

Elämässä eteenpäin – ohjausta alle 30 -vuotiaille
Ohjaamo on paikka, josta nuoret saavat apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa.

Maahanmuuttajat
Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta neuvoo ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, jos heillä on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia. Maksuton palvelu on avoin kaikille.

 

Työkykyongelmat

Osatyökykyisen tueksi

Tie työelämään -verkkopalvelusta löytyy tietoa osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen.

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Kykyviisarin avulla voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Palvelu on Työterveyslaitoksen toteuttama.

Kela –Kuntoutuksella työkykyä – ammatillinen kuntoutus antaa mahdollisuuden jatkaa työssä

 

Opiskelu

Rakennusalalla tarvitaan laajaa osaamista. Moninaiset työtehtävät tarjoavat mahdollisuuden työtehtävien muutokseen ja uudelleenkouluttautumiseen esim. fyysisen työkyvyn heikentyessä tai jos kaipaat uusia haasteita.

Oppisopimus

Oppisopimuksessa työnantaja kouluttaa työntekijän. Oppisopimuksen ajaksi solmitaan määräaikainen työsopimus. Oppisopimuksessa voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon.

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.

Tutustu täällä oppisopimukseen

Opintopolku

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja. Opintopolku.fi-palvelussa voit:

  • selailla eri aloja ja tutkintoja
  • saada tietoa opinnoista
  • etsiä ajankohtaisia koulutuksia
  • tutustua valintaperusteisiin
  • hakea koulutuksiin
  • katsoa videoita ja lukea tarinoita opiskelijoiden omista kokemuksista.

Ammatillinen työvoimakoulutus

Tutustu Työtehoseuran koulutuksiin

Työtehoseuran koulutustarjonta

 

Apua ura- ja ammatinvalintaan

Millaiset asiat kiinnostavat sinua? Millaista työtä haluat tehdä?

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

ForeAmmatti on digitaalinen apuväline. Se mm. tukee uraohjauksessa, auttaa työnhaussa, kartoittaa osaamisesi jne.

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.

TE-palveluiden tarjoamassa Uravalmennuksessa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.

 

Mielenterveys

Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoituksena on auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Keskustelu helpottaa.

Kriisipuhelin päivystää numerossa 09 2525 0111 suomen kielellä 24/7. Oletko vaikeassa elämäntilanteessa tai kokenut järkyttävän tapahtuman? Onko elämäsi juuri muuttunut ja tuntuuko se ylivoimaiselta? Koetko, ettet jaksa enää yksin huolen tai murheen kanssa? Onko sinulla itsetuhoisia ajatuksia? Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti. Apua tarjolla myös ruotsin-, englannin- ja arabian kielillä.

Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 12-29 -vuotiaille. Sekasin-chatissä voit keskustella mieltäsi askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Chatissa päivystävät järjestöjen ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset.

Oivan harjoitukset kehittävät mielen ja kehon hyvinvoinnin taitoja sekä auttavat kohti itselle tärkeitä asioita elämässä.